smslånI dag tänkte jag skriva om reklam för SMS-lån. I SMS-lånebranschen brukar man ofta stöta på problem med annonser och kampanjer som gränsar till vilseledande marknadsföring, därför är det så viktigt att läsa igenom avtal och villkor extra noga innan man nappar på något specialerbjudande om billiga SMS-lån.

SMS-lånebolagen hör till den kategori av branscher jag anser borde ha svårt att marknadsföra sina produkter utan att uppröra konsumenterna. De flesta är medvetna om att SMS-lån är något som inte är bra och oerhört dyrt i jämförelse med många andra typer av lån, du kan läsa mer om SMS-lån här.  Dessutom vänder de sig till utsatta människor som snabbt behöver pengar och som riskerar att inte kunna betala tillbaka lånet i tid, vilket gör att SMS-lånen blir en skuldfälla för många. Att göra reklam för en sådan produkt torde inte vara helt enkelt. Oftast vill inte heller SMS-låneföretagen skylta med den höga kostnaden för lånet, något som kan uppröra konsumenterna ytterligare eftersom det kan upplevas som att man lurar kunderna att ta ett lån man inte förstår kostnaden för.

Jag skulle verkligen inte vilja vara ansvarig för en reklamkampanj om SMS-lån, men om jag vore det tror jag att ärlighet och tydlighet skulle vara bra i längden. Då kan ingen komma och säga att man vilseleder eller lurar kunderna.

Reklam för SMS-lån är inte bara kontroversiellt i Sverige. Det sägs att Google har slutat att låta företag annonsera om SMS-lån och i USA har man beslutat att det inte ska vara tillåtet att göra reklam för lån som kostar mer än en viss procent i ränta.

Jag tycker det på ett sätt är bra, precis som med alkohol och tobak är SMS-lån något som kan förstöra ens liv om än på relativt kort sikt. Obetalda SMS-lån kan bli så dyra att det kan ta år att betala tillbaka dom med alla avgifter, speciellt om man har tagit SMS-lån för att betala av tidigare SMS-lån som man inte kunnat betala tillbaka. Det är en fälla som många går i och ett växande problem för samhället men också för myndigheterna som får hjälpa folk att komma på fötter när deras ekonomi rasar samman. På så vis är det bara bra om så få som möjligt tecknar SMS-lån och istället försöker att hitta andra lösningar på sin pengabrist.

Vilken bransch tycker du skulle vara knepig att försöka marknadsföra på ett positivt sätt utan att reklamkampanjen blir en belastning för företaget?

Reklam till barn under 12 år är ju inte tillåtet i Sverige, men eftersom Internet finns och tv-bolag kan sända sina kanaler från andra länder så är det ju en ganska tandlös lag i praktiken vilket är trist. Jag tycker man borde strama åt regelverket på den här punkten för jag tycker inte reklam riktad till barn är något som ska förekomma. Tyvärr är det många företag som går runt den existerande lagen gång på gång och barn har ju svårt att värja sig och förstå när de blir påverkade av reklamen.

Vad finns det mer för typ av reklam ni skulle vilja förbjuda?