branded content som reklam

Två ord jag tror man kommer stöta på mer och mer som vanlig reklamkonsument är branded content och content marketing. Jag ska försöka bena ut vad dessa två saker är för något, men eftersom jag inte är något proffs så är det inte helt enkelt och om jag har fått allt om bakfoten så får du gärna höra av dig och hjälpa mig få det rätt!

Jag börjar med content marketing som handlar om att företagen själva försöker skapa innehåll som marknadsför dem, till exempel genom att lägga upp podcasts, bloggar med mera som sprids och delas av konsumenter i takt med att kunder blir intresserade. På så sätt sprids informationen att företaget finns och vad de gör, precis som vanlig reklam fungerar.

Branded content är å andra sidan innehåll som sponsras av företagen men som de inte själva producerar eller har något inflytande över mer än att det ska handla om ett visst ämnesområde. Då står det oftast att artikeln är framtagen i samarbete med eller sponsrad av. Detta ser vi mer och mer av i våra kvällstidningar som har olika avdelningar med innehåll som sponsras av olika företag.

Genom att gå ifrån de traditionella annonserna och skapa innehåll som konsumenterna är intresserade av så skapas en bättre relation till företaget i fråga vilket gör konsumenterna mer öppna för företagens budskap och därmed också mer intresserade av deras tjänster. Ibland är texten så bra skriven att man inte själv lägger märke till att det är en reklamtext, det kanske man märker i efterhand.

I dag gäller det att nå fram i bruset när Internet svämmar över av reklamannonser som blockeras av adblockers. Kommer reklamen i form av branded content i artiklar eller bloggar så kan inte programmen blockera reklamen.

Problemet med branded content är förstås uppenbart. Reklamartiklar kan misstas för seriös journalistik vilket är problematiskt då man inte är lika kritisk till budskapet som presenteras. Sen kan det bli en trovärdighetskris för medierna om människor börjar tro att företag kan köpa sig till medieutrymme utan att detta visas tydligt med etiketter som sponsrad artikel eller skriven i samarbete med. Det är därför denna typ av texter kan vara lite missledande och ett sätt att smyga in reklam.

Jag gillar inte fenomenet branded content inom journalistiken, jag tror det kommer förstöra den viktiga roll som media spelar i samhället som en oberoende röst. Visst de kan ta in reklamannonser, men man ska aldrig behöva misstänka eller fundera över vilka artiklar som är sponsrade/köpta i en tidning. Att det kommer att bli viktigare för journalisterna att texterna man skriver på något sett generar pengar genom reklam än att man bryr sig om textens innehåll.

Content marketing å andra sidan är en utmärkt marknadsföringsmetod som jag tror på. Genom att skapa intresse i flera kanaler för sin produkt eller tjänst så kommer man nå ut till många fler och framförallt kommer man nå ut till de som är målgruppen. Att vara aktiv på sociala medier, skapa bloggar med intressant innehåll och lägga upp foton och videos för att locka kunder är en utmärkt strategi. Har man en bra produkt så brukar det inte vara speciellt svårt att få en bra kontakt med kunderna genom sociala medier och på så vis göra reklam för sin produkter.